Wijnhoven Groenadvies biedt een volledig pakket aan 'groene' ingenieursdiensten.

Complete werkprocessen nemen onze medewerkers uit handen.

Opstellen plan van aanpak
Ontwerp en technisch tekenwerk
VTA-controle door Boom Veiligheid Controleur
RAW-bestekken, (aanleg en onderhoud)
Beplantingsplannen
Planuitwerking
Detachering
Aanbestedingsbegeleiding
Toezicht en directievoering,
Kostenraming/ Projectbegroting
Onderhoudsplannen
Inventarisatie van groenarealen en projectgebieden

Wijnhoven Groenadvies

Wijnhoven Groenadvies is werkzaam als onafhankelijk adviesbureau voor overheden, bouwbedrijven, aannemers, landschapsarchitecten en woningstichtingen. Door een gedegen opleiding en een ruime ervaring biedt Wijnhoven Groenadvies klanten in de regio Zuid-Oost Nederland een breed pakket aan diensten op het gebied van cultuurtechniek, groenvoorziening en natuurlijke speelgelegenheden. Voor (semi)openbare buitenruimtes wordt het gehele werktraject uit handen genomen, van inventarisatie tot en met uitvoeringsbegeleiding, uitgewerkt in een RAW-bestek en technische tekeningen in AutoCAD. Met behulp van 3D-ontwerp worden visualisaties gemaakt, om vanaf het begin een duidelijk beeld te schetsen over de invulling van uw toekomstige buitenruimte. 


Ook wordt door Wijnhoven Groenadvies gezorgd dat na aanleg het gewenste beeld behouden blijft door passende beheerplannen en beheeradviezen te verzorgen.
In het totale project worden onderdelen zoals flora en faunawet, behouden van bestaande elementen, boomveiligheid en dergelijke meegenomen om een zo optimaal mogelijk en aan alle wetten en regelgevingen voldoend plan te produceren.

Bij al onze adviezen levert Wijnhoven Groenadvies maatwerk en streeft naar de meest optimale kwaliteit.  Wijnhoven Groenadvies is uw partner voor alle vraagstukken op het gebied van buitenruimtes en speelgelegenheden

 

Vraag een offerte aan

Bij alle onze adviezen levert Wijnhoven Groenadvies maatwerk en streeft naar de meest optimale kwaliteit. Wijnhoven Groenadvies is uw partner voor alle vraagstukken op het gebied van buitenruimtes en speelgelegenheden.

Spreekt u liever een van onze medewerkers?