Werkvoorbereiding

Wijnhoven Groenadvies heeft zich gespecialiseerd in de werkvoorbereiding van cultuurtechnische/ groene  projecten in combinatie met civiele techniek. Wij adviseren vanaf de ontwerpfase en de technische uitwerking van (3D)ontwerp tot het definitieve ontwerp. Om de plannen na aanleg de juiste uitstraling te geven adviseren wij in het beheer en stellen complete beheer- en onderhoudsplannen op.


De projecten die wij uitvoeren zijn van verschillend kaliber, u kunt hierbij denken aan complete groenvoorzieningen, de inrichting van parken en woonwijken, speelplaatsen en binnenterreinen voor appartementencomplexen. Wijnhoven Groenadvies verzorgt passende oplossingen voor alle projecten, waardoor de kwaliteit naar een hoog niveau wordt gebracht. Doordat wij ruime ervaring hebben opgedaan in al onze vakdisciplines en onze kennis voortdurend op peil houden, bent u altijd verzekerd van een duidelijk, eerlijk en onafhankelijk advies. Wijnhoven Groenadvies denkt in efficiënte en flexibele oplossingen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan praktische invulling, veiligheid en milieutechnische aspecten.

Toezicht/directievoering

Wijnhoven Groenadvies neemt u de zorgen voor toezicht en directievoering uit handen, tijdens de uitvoering van infraprojecten wordt bekeken of de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals deze in het bestek zijn omschreven. Werkbesprekingen worden op de juiste momenten georganiseerd en de financiële afhandeling wordt verzorgd . Op het gebied van beheer en onderhoud wordt het gestelde onderhoudsniveau gecontroleerd en gerapporteerd in overzichtelijke inspectierapporten. Het beheer en onderhoud van buitenruimtes vraagt om een gedegen kennis, indien  er in het beginstadium verkeerde keuzes worden gemaakt dan leidt dit  tot hoge kosten van herstel.

Door het opstellen van een duidelijk beheerplan of onderhoudsbestek kan de kwaliteit op een juiste manier worden bewaakt. Hierbij worden duidelijke richtlijnen en onderhoudsadviezen opgesteld en wordt door middel van tussentijdse evaluaties toegewerkt naar een optimaal eindresultaat. Door het inventariseren van knelpunten wordt een duidelijk beeld gevormd, dat vertaald wordt naar een gedetailleerd rapport, met daarin aanbevelingen voor verbeteringen en herstel. Tot de taken van Wijnhoven Groenadvies behoren ook het analyseren van reeds bestaande contracten, met als doel om deze te toetsen of de contracten nog conform de marktwaarde zijn. Hiermee worden de uit de contracten voortvloeiende kosten afgewogen of deze nog reëel zijn en zo nodig bijgesteld.

Detachering

Wijnhoven Groenadvies levert ook personeel in de groenvoorziening. Of u nu voor korte of lange termijn personeel nodig heeft, u kunt bij ons
terecht. Of het nu gaat om vervanging wegens ziekte, zwangerschapsverlof of gewoon voor ondersteuning tijdens drukte, wij
voorzien in de behoefte. Wij doen dit onder andere aan diverse bedrijven, gemeenten en instellingen. 

Door detachering ontlasten wij u inzake de druk van uw project en faciliteren wij u met vakkundig en ervaren personeel. Wijnhoven Groenadvies heeft een ruimer ervaring in detachering en heeft hierin een betrouwbare naam opgebouwd in de regio. Informeert u naar de mogelijkheden, wij nemen u de zorgen graag uit handen.

  Gemeente Brunssum

  Interim opzichter
  plantsoenen en
  ongediertebestrijding

  NLW Buitenbeheer          

  Interim
  werkvoorbereider

  Gemeente Overbetuwe  

  Interim
  Groenbeheerder

  Rijkswaterstaat
  wegendistrict
  ’s-Hertogenbosch

  Interim medewerker
  Leefbaarheid en Milieu

 

Onze diensten houden onder andere in: 

inventarisatie van groenarealen en projectgebieden

RAW-bestekken, (aanleg en onderhoud)

VTA-controle door gecertificeerd Boom Veiligheidscontroleur

ontwerp en technisch tekenwerk

beplantingsplannen

toezicht en directievoering

kostenraming/ projectbegroting

opstellen plan van aanpak

detachering

planuitwerking

onderhoudsplannen

aanbestedingsbegeleiding