3dontwerp
perk ontwerp

Projecten groen inrichting

binnenplaats ontwerp

Inrichting buitenruimte voormalige LTS te Echt.

Voor woningstichting Woongoed 2000 en BAM Woningbouw, heeft Wijnhoven Groenadvies het ontwerp en het bestek gemaakt voor de buitenruimte van de voormalige LTS te Echt. Het voormalige schoolgebouw is verbouwd tot appartementencomplex.

Deze buitenruimte, van ca 5000 m2, is ontworpen inclusief riolering, hemelwateropvang, bestrating en groenvoorziening.

entree groen ontwerp
bovenaanzicht

Familie PrickenWijnhoven Groenadvies heeft voor de familie Pricken het inrichtingsplan gemaakt voor de tuin. De tuin met een oppervlakte van 1500 m2 is gemaakt in stijl van de woning, een geheel opgeknapte boerderij. In deze tuin is gebruikt gemaakt van oude gebakken klinkers, vaste planten, bloembollen, bloemenmengsel, vakbeplanting en bomen. De bijgevoegde foto’s geven een duidelijk beeld van een niet alledaagse tuin.
Ursula complex

ursulacomplexOntwerp buitenruimte Ursulacomplex Roermond

Wijnhoven Groenadvies heeft in opdracht van Risse-Westrom-Groen het ontwerp verzorgd van de buitenruimte van het Ursulacomplex te Roermond. Het Ursulacomplex bestaat uit een zeer groot aantal appartementen voor alle leeftijden. Het ontwerp doet dienst voor deze verschillende leeftijden, qua beeld en functionaliteit. Dit terrein heeft een oppervlakte van ca 6500 m2.
Het ontwerp is verduidelijkt met 3D beelden.

 
deelontwerp
grondwal ontwerp

LTS Echt

susteren ontwerptekening


Voor gemeente Echt-Susteren heeft Wijnhoven Groenadvies voor diverse locaties een beplantingsplan met werkomschrijving gemaakt.

De locaties zijn:
Brandweerkazerne te Echt
Sportpark Conventus 03
Rotonde Lariksstraat - Wilhelminastraat

Voorbeeldtuin
boven aanzicht

Projecten speelplaatsen

speelplaatsbouwen


Detachering groenprojecten

detachering groenvoorziening